vineri, 3 februarie 2012

Adrian Munteanu


"Scriu un sonet. Deplină amăgire
 Că prin canon mai liber mă voi face.
 Dar sunt ce vreau, ce ştiu şi ce îmi place,
 Modest cârpaci de vorbe şi iubire"  


ADRIAN MUNTEANU s-a născut în Şcheii Braşovului, la 21 aug.1948.
A absolvit  Facultatea de Limba si Literatura Română la Constanţa (prof. Cornel Regman, asistent Marin Mincu).
   Este redactor la Societatea Română de Radiodifuziune, director de editură, membru al Uniunii Scriitorilor şi al Asociaţiei Scriitorilor de Limba Română din Quebec.
   Este autorul volumelor Tăcerea clipei (Sonete 1), apărut la editura Arania, Braşov, 2005, Casa fără ziduri (Sonete 2), Arania, 2006, PAINGUL ORB (Sonete 3), Arania, 2007, FERESTRE ÎN CETATE ( Sonete 4), Arania, 2008,  FEMEIE!… ( Sonete 5), Minerva, Bucuresti, 2009, “ORELE TĂCERII” (Sonete 6) , Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2010 şi al volumului „7” cu care revine la Arania, în 2011.
  Susţine recitaluri de muzică şi poezie cu diverşi interpreţi şi grupuri muzicale, este organizator de evenimente culturale, actor, scenarist şi regizor cu 21 de premii naţionale de interpretare, regie şi creaţie literară, şi membru fondator al grupului Caii Verzi de pe Pereţi din Braşov cu care desfăşoară o activitate culturală intensă, cu programări lunare ale unor autori importanţi din spaţiul literaturii româneşti.

SCRIU UN SONET. DEPLINĂ AMĂGIRE

 Scriu un sonet. Deplină amăgire
 Că prin canon mai liber mă voi face.
 Dar sunt ce vreau, ce ştiu şi ce îmi place,
 Modest cârpaci de vorbe şi iubire

 Un gând buimac într-un ungher îmi zace
 Şi nu-i găsesc firava limpezire.
 Mă prinde-n gestul lui de-mpotrivire
 Şi mă aruncă-n lumile opace.

 Trec voci cerşind cărarea neumblată,
 Dar altele, urlând, ademenesc
 Cu zarea lor etern împurpurată.

 Când verbe-n cuget tainic mă sfinţesc,
 Nu-mi amintesc de mine niciodată.
 E semn profund că-ncep să mă trezesc.


SPUNE-MI, IUBITO, UNDE-ŢI E POPASUL         

Spune-mi, iubito, unde-ti e popasul?
În cuib zănatec, în amurg de ceară?
Unde-ţi aşezi piciorul să nu piară
Urma fierbinte ce-mi ucide ceasul?

Cum ai învins râvnirile de fiară
Ce-au despicat pădurile cu pasul,
Ca să-mi aplec genunchiul, să-mi fac masul
La umbra coapsei tale de fecioară?

Lasă-ţi coroana-n iarba sângerie,
Bea din potirul brumelor nectar
Şi din căuş de patimi apă vie,

Arde-ţi veşmântul pe năvalnic jar,
Să te zidesc curată-n temelie,
Aceeaşi Ană, pe un nou altar.


PE MALURI SĂLCII S-AU TREZIT ALENE

Pe maluri sălcii s-au trezit alene,
Ca să aştepte-un răsărit de soare.
Presimt în tâmple trândavă licoare,
Dar somnul încă n-a pierit din gene.

Pe crusta apei scânteieri fugare
Ascund uimirea presurei sub pene,
Iar plânsul ierbii, năpădit de lene,
A pus cu zorii pietrelor prinsoare.

Privirea blândă-n orizont răneşte.
Pe cer stau nori molateci ce ascund
Aripa zilei. Clipa ocoleşte

Cuprinsul frunţii într-un zbor rotund.
Şi peştele luminii îşi sticleşte
Eternitatea-n lacul fără fund.


TU CEL CE CAUŢI TAINA ÎNTR-O FILĂ

Tu  cel ce cauţi taina într-o filă
Cutreierând neistovit izvoade
Şi năzuieşti spre-adâncile monade
Spune-mi cinstit : ascunzi sub pleoape milă?

Tu cel ce-ntinzi necercetate nade
Pe luciul apei, curgere fragilă,
Şi-ţi treci fiinţa rece şi debilă
Prin ochiul gol al vastelor năvoade

Tu ce-mblânzeşti sălbatice feline
Cu-n singur fir de iarbă din ogor
Şi vrei să strângi nădejdile ciorchine

În duhul frunţii, vag şi temător,
Răspunde-mi, frate, sincer fii cu tine
Eşti zeu de-acum sau eşti tot muritor?


ÎN UMBRA ZILEI ARIPA SE-MPLÂNTĂ

În umbra zilei aripa se-mplântă
Şi-acoperă uimirile cu pana.
Un strigăt stins îmi sfredeleşte rana
Iubirilor ce nu mă mai frământă.

Lumina stinsă-şi leapădă sutana
Pe cumpăna ce-n lacrimă se-avântă.
Talaz fugar pe mal se ia la trântă
Cu liniştea ce-mi pustieşte dana.

În iarbă-ngenunchez şi-mi cer iertare
Cărărilor ce le-am urcat pieptiş.
Un fir de iarbă-nfige în uitare

O sabie cu-nsângerat tăiş
Şi pasărea rămasă-n aşteptare
Îmi tăinuieşte-adâncul din frunziş.


SUB CLOPOTUL ZIDIRILOR RĂMASE

Sub clopotul zidirilor rămase
Se pierde urma mânjilor din stele.
Mă arde roua zilei prin obiele
Şi lenea vorbei mi-a pătruns în oase.

S-au spart băşici de patimă sub piele
Şi mi-am zdrelit picioru-n stânci tăioase,
Tot încercând să ocolesc angoase
Ce mi-au legat simţirea în atele.

Surpat de tot sub schele dărâmate,
Un cal îşi plânge aripile vii
Ce nu mai zboară. Îmi era ca frate.

Au sângerat amiezile pustii.
Răscoala clipei timpul ritmic bate
Până în miezul orelor târzii.


EU FLUTURELE-ALUNEC ÎN FÂNTÂNĂ

eu fluturele-alunec în fântână
ce spaimă hâdă-n trupul meu plăpândul
n-am timp să-mi chinui timpul întrebându-l
ce vaier lung pe-antene se îngână
n-am cal de foc pe care adăpându-l
să-l fac să urce-n sus pe ghizduri până
şi-ar împietri copita pe o rână
ca să ţâşnească-n aer pur cu gândul
ce–i până jos ce tihnă necurată
unde e luciul unde-i un năvod
să frâng în el căderea doar o dată
nu tremură nimic sub lânced pod
pe fund nu-i apă nu e nici o pată
plonjez în gol şi mă strivesc de glod


RĂMÂN COCOŞUL PUS PE-ACOPERIŞURI

rămân cocoşul pus pe-acoperişuri
din tablă sură înfruntând furtuna
ni îl înmoaie vipia nebuna
nu se încurcă-n oarbele desişuri
de sus oraşul mi se pare duna
în care surzii îşi împlântă şişuri
un soi bizar de umbre şi hăţişuri
în care scurmă necurmat minciuna
dar casa mea bătrână şi-a dus veacul
şindrila curge moale în răstimp
rugina groasă mi-a tăiat hamacul
mă încovoi sub orice anotimp
şi peste noaptea ce-a pornit atacul
picioarele mi s-au desprins de timp


MAI BINE MĂ NĂŞTEAM O RÂMĂ-N CLISĂ

mai bine mă năşteam o râmă-n clisă
să-mbăloşez cărările de humă
o sprintenă şi mlădioasă pumă
rupând din carnea zebrelor decisă
o frunză de-aş fi fost uitând postumă
că vântul toamnei m-ar fi vrut ucisă
sau o căpuşă bântuind proscrisă
prin blana vitei care-un chin şi-asumă
mai bine de eram ogar prin pustă
strivind nisipu-n jurul unui cort
sau în oceane paşnică langustă
veghind din valuri umbrele din port
decât izbit de viaţa-n veci injustă
mai bine mă năşteam de-a gata mort


UN FLUTURE, O FLOARE, O FURNICĂ

un fluture o floare o furnică
o pasăre o flacără câmpia
un deal o vale fluviul şi vecia
izvoarele şi marea o amică
un drum o creangă frunzele şi via
un avion ce tocmai se ridică
copilul cel poznaş luat de chică
măicuţa cartea pixul şi hârtia
uliţa strâmtă tatăl meu şi masa
fântâna şi un bal ţinut cu fast
un peşte prins în râu adânc cu plasa
biserica şi-un preot bun şi cast
feciorul meu şi fiica soaţa casa
acestea-s daruri restul e balast

Braşov, 2012

joi, 2 februarie 2012

Angela Nache - Mamier


« Vous pouvez arracher l’homme du pays, mais vous ne pouvez pas arracher le pays du cœur de l’homme »
J.DOS PASSOS


Angela Nache- Mamier (n. 5 noiembrie 1949, Brașov) este o poetă română contemporană domiciliată în Franța din 1986.
Activează ca profesoară de franceză la Sète. Este membră a Asociației Scriitorilor de Limbă Română din Québec.
A absolvit Liceul nr. 4 (informatică) din Brașov și Facultatea de Filologie (secția română-franceză) 1967-1972, Universitatea din București. A fost în grupă cu Ioan Petru Culianu. A lucrat ca profesoară de română-franceză în colegii și licee din România și Franța.

Activitatea literară
·                     Cenaclul de luni
·                     Cenaclul 19 (un timp responsabilă)
·                     Cenaclul Astra (un timp secretară)
·                     Viața Studențească

Debut literar
·                     Luceafărul, 25 iunie 1977, fiind descoperită și publicată în nenumărate rânduri de către poetul Geo Dumitrescu.

Volume publicate
·                     Miraculum (1982),poezie Editura Dacia, lector poetul Vasile Igna, prefață de Mircea      Iorgulescu (debut prin concurs la editura Dacia în 1980)
·                     Femina poezie Editura Dacia (1985)
·                     Dolor (2007),poezie Maisons d’éditions Clapas (Franța)
·                     Celebratio (2008)poezie, Ed. Kogaïon, (ARP)

ANTOLOGII
·                     Scriitori români din anii'80-'90 Ion Bogdan Lefter(coordonator)Editura Paralela 45-antologie
·                     Antologia "Brasovul în o suta de poeme"2000(îngrijita de Nicolae Stoie)
·                     Antologia de poezie edit."Singur" 2011(îngrija de Stefan Doru Dancus)

Referințe critice
Cărți de critică literară:
·                     Victor Felea : "Aspecte ale poeziei de azi"
·                     Cornel Moraru : « Textul și realitatea »
·                     Laurentiu Ulici:Prima Verba
Cronici literare la apariția cărților autoarei în România și în Franța
·                     Mihai Sin /3 noi. 1980 / Brașovul literar și artistic
·                     Victor Felea /noi. 1981/Astra
·                     Ermil Rădulescu /7 oct.1982 /Drum nou
·                     Laurențiu Ulici /5 ian. 1983 /Roumanie littéraire
·                     M.N.Rusu 1983/ Viața studențească
·                     Radu Saplacan / 10 febr. 1983 /Tribuna
·                     Voicu Bugariu /19 febr. 1983 /Luceafărul
·                     Victor Felea /martie 1983/Astra
·                     A.I.Brumaru /25 apr. 1983/Săptămâna
·                     Cornel Moraru /ianuarie 1984 /Vatra
·                     Anatoli Ghermanschi /4 aug. 1985 Drum nou
·                     Alexandru Tion /aug. 1985 /Astra
·                     Alexandru Horia /1986/Luceafărul
·                     Emil Manu /27 martie 1986/România literară
·                     Salmigondis nr. 81 și nr. 8 (1997 et 1998)
·                     L’Inédit belge dec 2007 Belgia
·                     A.I.Brumaru: Luceafărul de ziuă *on line 06 febr. 2008
·                     A.I.Brumaru: 25 fev 2008 Astra
·                     Midi Libre iunie și sept. 2008
·                     Virgil Borcan: oct. 2008 Astra
·                     Petru M.Has(Arca)2010
·                     Ioana Geacar: Revista Nouă N°11 2010 /Agonia.ro
·                     Revista Citadela 2010(director Aurel Pop)
·                     Revista Arca 2010

cusătoreasa de pietre

la mediterana
 
miranda culege cioburi scoici
comori ascunse-n nisip
azi a găsit resturi, farfurii din 1900
degetele tremură
viaţa burgului se întinde la picioarele sale
gunoaiele se aruncau pe nisip
miranda şi canişul mimoza scrutează orizontul
plaja spălată de furtună
cusătoreasa de pietre are în buzunare
cioburi sârme culori bibelouri
portrete caleidoscopice
marea spală tălpile goale şi reci
între aer apă cer şi pământ
miranda lipeşte pietricele figurine multicolore
cu un clei vârtos şi ieftin
de la pescari
buzunarele sale buzunarele mării
poartă păpuşile mici amazoane sirene
legănate de maree
în registru minor

out of europe
vol."dolor" bilingv-2007 éditions "Clapas"(France)

"drepţi în noroi,în vânt
voi visaţi vânaţi fericirea"
copiii dorm în carcase de maşini
beau apa Senei
şi tulburi de dimineaţa până seara
rătăcesc pe trotuare
cerşesc câteva centime într-un pahar
agasând trecătorii:
pentru mâncare domnule vă rog
vă rog doamnă
inutilă căutarea cheii
acestui paradis aparent
lumea are inima de ciment
"drepţi în noroi,în vânt
voi visaţi vânaţi fericirea"
oameni enervaţi coboară
din furgoane
strivesc aceste maidane pustii
cocioabele lor
şi urlă
nu sunteţi la locul vostru
niciunde
vă cer actele
acoperindu-şi nasurile
nava voastră deznădejdea
şi-a pierdut demult odgoanele
chipurile sumbre
corpurile obosite înlănţuite
şi solidare
adulmecă aerul greu
îngrămădite
în celulele iadului
furgoanele pentru animale

trup de aburi

timpuri de scris versuri or fi-n
murmurul câtor vii nostalgii
îndrăcite tempouri
vase meniuri crosuri prin piaţă
printre alţi grijulii
întâmplări fixe toarnă tipare strâmte
existenţei raţiunii de-a fi
dâre drumuri
până la frigiderul mătăhălos
spre balena rufelor nesăţioasă
cu mâini umede trup de aburi
mirosind eroic a supe şi dulci zarzavaturi
trăgând în piept aerul patetic
al răbdării
năzuind nostalgic la fotoliul ros,la raftul
bibliotecii-spunându-le-n gând "eu prieteni
mai am încă treabă"
mai pun degetele pe frunţile calde-ale
fiilor
mai pudrez şi împart plăcinta cu mere
mai umplu plase mai semnez o condică
mai visez că voi scrie că voi citi
să-mi recapăt puterile-mi
extraterestre

înţeleptul

umbra vârstei în supliciul bătrâneţii
omul îngândurat ştie ceva
între noi şi el sunt întrebări
şi răspunsuri covârşitoare
cum facem schimbul
un pământ ponosit de iluzii în priviri
el mângâie pe genunchi
umed rumeguşul singurătăţii
din omături respiră grauri de ceară
litanii curmate cu un gest solitar
omul îngândurat pe distanţe enorme
ştie ceva
cum tace surâde cum nici nu ne-aude
cum poate ne trece
prin nepreţuită inima sa

scuturând crengi de nisip

privirea păstra urme grele
nu mai zbura decât pentru sine
văzduhul
când se porniră aspre porunci
ce poţi afla despre ce niciodată
nu se va-ntoarce
viaţa refuzându-şi sfârşitul
chiar şi-n sensul de posibilă pace
sub fierăstrăul grimelor voastre
mă declar ostenit
insula mea nedeghizată
va muri pentru pace
pulberi de trup şi de gând
jinduind retina eternităţii albastre
zic vouă:
cea mai curată petală tot dorul meu
scuturând crengi de nisip amintiri
ca şi cum închizându-vă ochii
să mă stăpânesc ,v-am umbrit...

unde femeia lor grasă aşteaptă ...
 (publicat  în volum pe vremea lui Ceausescu-eu nu am fost membra de partid)

pe teren realitatea sta cam aşa
când ploua când era soare când staţiona
pe tarabe diverse legume adverse
un ţăran beat însă comerciant
nu mai realiza operaţia cu care dai clientelei
ardei graşi pe trei sortimente
îi răstoarnă marfa în faţă grăbit
şi-i smulge anevoie bancnota din degete,
o bătrână pur si simplu fura
de colo o roşie de colo un măr
de colo ce-o fi
am văzut cum ţăranul o măsura pe sub gene
şi habar n-avea ce să-i facă
era om cu frica lui Dumnezeu
doar se crucea şi se minuna
să nu rămânem în afara sentimentelor
egoismul este la ordinea zilei
gânduri
degete de salariaţi
îşi apropie halbe sălcii,se pune ţara la cale
după arsurile chipului EI muncesc
sunt neraşi ,până seara au privirile tulburi
nimeresc anevoie şoseaua ce-i duce spre casă
unde femeia lor grasă aşteaptă banii de coşniţă
socotind în grămezi separate întreţinerea,lumina,
televiziunea ,pâinea cea de toate zilele
nu-l mai trezeşte ca-n alte dăţi
îl descalţă
îsi spune doar pentru sine abia ne ajunge ...

strada cosmos
 (publicat pe vremea lui ceausescu în volum)

toate drumurile sunt pe hartă-n
echilibru convenţional
sâmbăta ,duminica ori la salar
cartierul miroase a bere ori vodcă
în aromele florilor aspre
sădite de-un activ cetăţean voluntar
pensionar
ce contraste
un adevăr relativ,dar trist ca acesta
poate fi rama-n care
şi suflet şi sânge pentru semeni tresar
o femeie cu plase,cu umerii tari
mărşăluind cu atâta demnă răbdare
este nobil pretextul
unui posibil poem
viguros,energetic,chiar extraordinar
doar să-l culegi de pe pleoapele-i albe
de pe chipul de zahăr şi sare
din zâmbetu-i rar...

domesticirea unei pălmi de pământ

temeliile casei vindecate pietre sălbatice
născute pe prunduri unde curg limpezimi
apa oglindă ţiuie-n ochi şi-n urechi
ne cere ne cere o lume
cu prima strigare de nuntă
se-ntâmplă domesticirea unei pălmi de pământ
prin acoperirea ei cu o palmă de casă
un gol mai puţin
bărbat şi femeie vor unge
o poartă imensă de brad
cu păcura caldă lucioasă
ce nu se dă decât pe lumină
seara sudoarea prelinsă din mâna de lut
se îmbună
mână de leagăn şi floare
va pune femeia
răspândind sămânţă de lună
sub perna sa
şi-a bărbatului de noapte bună

tatăl meu pe strada traversieră

Fluviul roşu traversat
Dintrodată
O, tatăl meu
Această mare pasăre liberă
Fără întoarcere
La răspântia emoţiilor
Îmi face semn, râde ca un nebun
Redevine copil
Deloc grăbit să plece
Încă şi încă
Departe, tot mai departe
Nu am putut face nimic
Şi nu am înţeles nimic
Din absentă…
El râde. Văd dinţii săi Mari
Şi albi.
Pe veci
Ochii săi mari rămân
Închişi
Sub pleoape de argint
Migratoare
Copilul acesta, tatăl meu
Vine, rămâne ori pleacă de o mie de ori
În norul roşu
Acoperit de mări, batistele albe -
Infinitul –
Ploaia de semne
Pe strada traversieră

descântec

Inimi pereche, stele de veghe
Faceţi să dispară clipele rele
Ardeţi-le deasupra glodului
Palide lumini
Urmăriţi, alungaţi soarele fals
Frisoanele tulburi, orele cenuşă
Nopţi fantome fără voce
Să dispară inima goală
Sângele bolnav în chipul de ceară
Ochiul rău
Scoateţi ghearele inimii oarbe
Această voce stinsă, corp rănit
Pregatiti un timp senin
Gânduri albe în păpuşa
Din cârpe care va arde
Cu şerpii durerii,
Blestemat descântec
Pământul să înverzească
În jurul taliei mele
Ca dragostea ta să vină
Să mă bea
Inimi pereche, stele de veghe
Apropiaţi-vă şi puneţi-mi
Coroanele acestor aştri
Ameţitori

regina cratiţelor

Capabilă de a rămîne vie
Plină de viaţă în acest corp stânjenit
Povestea mea e banală, umană
Un singur poem, el singur
N-ar şti să-l exprime ;
Deşi ridicolă, deşi învinsă
Nu îngenunchez,
Mângâi pereţii, vazele, boluri de aer-
Martori fideli,
Arome de plante se ridică
In mica bucătărie
Respir adânc, îmi dau curaj
Regină a cratiţelor,
Ochii mei sunt sufletul şi oglinda
In care mă las surprinsă
De mine, de voi,
De câtva timp,
Din cruzime
Pleoapele voastre veştejite
Decapitează vise şi priviri.
Frontignan, Franţa, 2012

miercuri, 1 februarie 2012

Boris Marian Mehr


 
"Ne trebuie, oare, o Arcă a lui Noe?
Leviathanul pare un blând caşalot,
Cineva ucide, tăcerea-i dă voie,
Mă aplec şi citesc  Pirkei Avot."
Boris Marian Mehr s-a născut la 19 noiembrie 1941-Rusia. Studii liceale – Colegiul Sf. Sava (fost Nicolae Bălcescu – 1959), studii inginerești - 1965 , debut în LUCEAFĂRUL – 1968, colaborări le ROMÂNIA LITERARĂ, CONTEMPORNAUL, LUCEAFĂRUL,  debut în volum – „Numele profesorului”- 1886 – Ed. Litera, a publicat opt volume de versuri. Referințe critice – Gh. Grigurcu ( STEAUA-1990),  Alex  Ștefănescu ( FLACĂRA – 1990), ISTORIA LITERATURII ROMÂNE – Marian Popa,  apoi de D. Micu, apoi de H. Zalis, prezent în Dicționarul Literaturii Române - Academia Română ( Eugen Simion), Dicționarul Scriitorilor Români – Ed. Dacia – Aurel Sasu, Dicționarul Scriitorilor Români- Iași, 2011, Boris Crăciun  și Daniela Crăciun- Costin, etc. Este membru al Uniunii Scriitorilor România, ASR- București, secția de poezie

Poți cere iubire?

Cel care plânge,
Cel care pierde tot sângele,
Vântul de toamnă peste
O groapă uriașă,
Blesteme și țipete-n beznă,
Oseminte se nalță,
Se caută, se găsesc,
Nu au liniște,
Lacrimi de piatră.

Eu am văzut cum ochii lor piereau în ceață,
Eu am auzit ultimul lor strigăt,
Eu am văzut cum se nălța fumul,
Am auzit cum se închideau ușile,
Fumul era ultimul lor cuvânt,
Ultimul sărut, o literă,
Un semn pe un cer de lut.

Poți cere lumii iubire?
Poți cere orice,
Iubirea se-mparte
În iubiri mai mici, tot mai mici,
Până ce te trezești în palmă
Cu un dram de ură,
O scuturi, nu scapi de ea,
Iartă-mă, Doamne.

2.  Adio sau la revedere

Erau doi prieteni,
Unul Adio, altul Larevedere,
Făceam cu ei schimb de piepteni,
Lafkadio, zicea unul,
Belvedere, altul,
și-ndată se relua discuția,
la cuțite și la pahare,
după naufragiu apăreau  broscuțele,
dar domina un lup de mare.
Ce este prostia asta?
Întreba unul cu barba deasă,
 Părea că-i crește din țeastă, din carne,
Mă prinde febra când știu că-i cu coarne,
Ba are și coadă, te trage și-n țeapă,
Lumea e plină de  bacterii și apă,
Lătratu-n pustiu nu ajută pe nimeni,
Sunt un poem, îmi șoptește  Aldine,
Aldine era comandant  în Sardinia,
În uniformă semăna cu mătușa,
Cea care tușește sub ușă,
Popor ține frâiele-n puternica-ți mână,
Iar mâna e lungă și strâmbă și  brânză.
Fugi, cireadă, strigă Heracles,
Are o mie o sută șperakle, 
Nici o culoare nu va rămâne,
Dacă dau eu cu bomba de lână.
Neșovăind înaintezi și cânți,
Deasupra unei  mări de câlți.
Am scăpat de toate, în copilărie,
Ce spun aici este doar o sclipire
Din memoria celui  cu boli  alzheimerice,
Cine- a  văzut cele două Americe?

3. Istoria este uneori ca o barcă

Istoria este uneori ca o barcă
Legănată de ape negre-sângerii,
Cineva ucide, ce găseşte încarcă
Obiecte de cult, ochelari, jucării,
Cineva părăseşte în larg naufragiaţii,
Pe cei ce-şi salvează bunul rămas,
Ultimul coltuc, fărâma de viaţă,
Ziua de azi este doar un popas?
Ne trebuie, oare, o Arcă a lui Noe?
Leviathanul pare un blând caşalot,
Cineva ucide, tăcerea-i dă voie,
Mă aplec şi citesc  Pirkei Avot.

PS. Pikei Avot- Tratatul Părinţilor- parte din Talmud.
        

                                   Boris Marian, Bucureşti, 2012